FIFTY-ONE INTERNATIONAL
 
Fifty-One Club Oostende

 

Startpagina

Doelstellingen van de 
Fifty-One Clubs

Activiteiten-agenda
Bestuur
Leden
Dienst aan de Gemeenschap

Links naar andere clubs

Inter Serviceclubs Oostende

 

De doelstellingen die elk clublid onderschrijft zijn :

 

bevorderen van

vriendschap, achting en verdraagzaamheid

bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen

Initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen

 

Als rode draad loopt door de clubs de Dienst aan de Gemeenschap (Da/dG)

 Elke club stelt een doel voorop om minstens één serviceproject per jaar te realiseren, niet door zich te beperken tot een geldinzameling onder de leden en derden maar ook omd e leden  aan te sporen om zich persoonlijk in te zetten ten gunste van de gemeenschap. 

 

Fifty-One International werd op 21 oktober 1966 officieel gesticht in Waterloo (België).

Om de beweging een eigen geest te geven en haar vitaliteit te behouden, werd de formule aangenomen waarvan de club haar naam ontleend heeft:

Fifty-One Club Oostende is een club voor zowel jongere als oudere leden;

er wordt gestreefd naar een gemiddelde leeftijd van de clubleden van 51 jaar;

het aantal leden per club is beperkt tot 51.  

De vergaderingen worden tweemaal per maand gehouden, waarbij de leden bij elkaar komen voor een gezamenlijke maaltijd, in principe met een interessante lezing.